top of page

PÁTÉ Společné online sympozium UUAP, EAP a FRP

 
 

Poselství Patricie Hunt FRSA, předsedkyně Ukrajinské a evropské aliance a bývalé prezidentky Evropské asociace pro psychoterapii


14. června 2024


 

Máme za sebou páté sympozium pořádané společně Ukrajinskou zastřešující asociací pro psychoterapii (UUP) a Evropskou asociací pro psychoterapii (EAP). Tématem tohoto sympozia byly "Vztahy v době války".Páté sympozium vytvořilo mimořádně široké vazby! Na sympozium se přihlásilo více než 1200 delegátů z Ukrajiny, z celé Evropy, z USA, Kanady, Jihoafrické republiky, Thajska a Indonésie a sympozium bylo prostřednictvím platformy zoom propojeno s významnou akcí s názvem Demokracie, která se konala v Dánsku. Na pořádání sympozia se podílela Rumunská federace psychoterapie. Jsme velmi vděčni její prezidentce Maře Priceputu a jejím kolegům za úzkou spolupráci a za velkorysou kolegiální a finanční podporu.


Mimořádně široké vazby tohoto sympozia ještě narostly díky tomu, že jsme měli dva patrony. Svou záštitou nás velmi poctil pan Alexandr Korniienko, první místopředseda ukrajinského parlamentu, který prostřednictvím telefonu přednesl vynikající zahajovací projev z ukrajinského parlamentu. Pan Cristian Busoi z Rumunska, poslanec Evropského parlamentu a člen Skupiny Evropské komise pro podporu Ukrajiny, nás také poctil svou záštitou nad sympoziem a též přednesl vynikající projev. Tato velkorysá a významná záštita ilustruje pozitivní dopad, který mají naše sympozia i mimo svět psychoterapie. Ukazujeme tak propojenost, posilování zplnomocnění díky kolegialitě, dialogu, důvěře a naději. To má velikou sílu.


Alexandr Korniienko ve svém inspirativním projevu na sympoziu hovořil o velkém významu vztahů v době války a o tom, že psychoterapeuti, kteří jsou odborníky na vztahy, mají velmi dobré předpoklady k tomu, aby zásadním způsobem přispěli rozvoji společnosti. Poděkoval ukrajinským psychoterapeutům za jejich zásadní léčebnou práci během války. Cristian Busoi promluvil o politických vztazích a o tom, že dobré vztahy umožňují politikům pracovat a tvořit strategie a jednotlivé politiky.


Velmi obdivuji sílu našich ukrajinských kolegů, kteří se v kontextu války vyhýbají roli oběti. Odmítají si dovolit přebírat roli oběti, protože si uvědomují, že součástí vytouženého míru a úspěšné budoucnosti Ukrajiny je jejich vlastní vážnost a důstojnost. K tématu vyhýbání se roli oběti promluvila Gabriela Hum, prezidentka rumunské Asociace pro pozitivní psychoterapii, která dojemně hovořila o vztahu k sobě samému v době války a o potřebě nemít válku uvnitř sebe. Náš vztah k sobě samému je hluboce ovlivněn vnitřními i vnějšími faktory a v době války jsou vnější faktory hrozbou i příležitostí. Prvky příležitosti nám mohou ukázat bohatou cestu odolnosti a sebepoznání. Ačkoli je válka nepochybně otřesným a ničivým jevem, je důležité si uvědomit, že uprostřed temnoty se vyskytují světlé okamžiky a příležitosti k růstu a transformaci ve vztahu sám k sobě.


Na podobné téma promluvil Voldymyr Záleský, který hovořil o hloubkové proměně jedince, ke které dochází během války. Hluboce se mění a rozvíjí národní a profesní identita, odhalují se nové aspekty etických postojů a politického přesvědčení. Proměňují se genderové vztahy, kdy se muži (psychoterapeuti i pacienti) mobilizují k obraně své země.


Khrystyna Turetska, docentka Lvovské katolické univerzity, se ve své fascinující kazuistice zaměřila na internalizované traumatické vztahy a Ramona Covrig, viceprezidentka Rumunské federace psychoterapie, hovořila o síle lásky uprostřed války, která umožňuje lidem navazovat bohaté vztahy a hluboce milovat a podporovat se navzájem nečekaným způsobem.

V odpoledním bloku následoval po diskusních skupinách vynikající kulatý stůl se všemi řečníky a další bohatá diskuse. Vliv a dopad našich sympozií roste a nejdůležitější je přínos a podpora, které se dostává ukrajinským psychoterapeutům.


"Je velmi cenné, že prostřednictvím těchto sympozií patříme k obrovské skupině psychoterapeutů v celé Evropě. Posiluje mě to v mé práci, v mém životě a v mém bytí. Tolik pro mě znamená." Ukrajinský psychoterapeut

Připojte se k našemu šestému sympoziu, které se bude konat v pátek 15. listopadu 2024. Úplné informace naleznete zde.


 

Byla to bezplatná akce otevřená pro psychoterapeuty. Toto sympozium bylo postaveno na Prohlášení Světové rady pro psychoterapii týkající se invaze na Ukrajinu, které přijala EAP.


Všichni účastníci sympozia jednoznačně podpořili prohlášení Světové rady psychoterapie.


Páté Symposium se zúčastnilo více než 600 účastníků z 31 zemí.


 


 
 

Videozáznamy Pátého Sympozia

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page