top of page

ALIANCE UKRAJINSKÝCH A EVROPSKÝCH PSYCHOTERAPEUTŮ

V říjnu 2022 se na pozvání tehdejší prezidentky EAP Patricie Hunt FRSA začali pravidelně setkávat členové vedení Evropské asociace psychoterapie (EAP) s vedoucími členy Ukrajinské zastřešující asociace psychoterapie (UUAP).  Cílem bylo a stále je poskytnout podporu ukrajinským psychoterapeutům v tomto strašném válečném období.  Když se EAP zeptala: "Jakou pomoc vám můžeme poskytnout?", odpověď zněla: "Pomozte nám, prosím, organizovat symposia pro ukrajinské psychoterapeuty, abychom je podpořili v jejich práci během války".

Ukrainian Umbrella Association of Psychotherapy
European Association for Psychotherapy
Patricia Hunt_edited_edited.jpg

Vytvořila se úzká pracovní skupina kolegů a vznikla série výjimečných online symposií.  První z nich se konalo k výročí ruské invaze na Ukrajinu, 24. února 2023.    Toto první symposium bylo velmi dojemné, přihlásilo se na něj více než 1 000 psychoterapeutů a byl vytvořen vzor pro další symposia.  Na každém z nich je vyhrazen čas pro diskusi v malých skupinách, jejímž cílem je podpořit dialog mezi psychoterapeuty UUP a psychoterapeuty EAP.  Na každém z nich vystupují významní řečníci, kteří zdarma věnují svůj čas a své odborné a akademické znalosti.  Odpoledne se vždy koná kulatý stůl, který je určen pro dotazy všem řečníkům a pro diskusi.

Setkání naší skupiny umožňuje vynikající překlad mezi angličtinou a ukrajinštinou, který zajišťuje Alexandr Mironenko, a v další odborníci z oblasti technické i mediální.  Atmosféra je bohatá na společné kolegiální vztahy, humor a smích, hlubokou úctu jeden k druhému a vděčnost za lidské teplo a podporu skupiny v této válečné době.  V této temné hodině stojíme při sobě.

 • První symposium - pátek 24. února 2023
  "Etické výzvy pro psychoterapeuty v našem měnícím se světě" (zobrazit videozáznamy)

 • Druhé symposium - pátek 16. června 2023
  “Nové výzvy pro psychoterapeuty” (zobrazit videozáznamy)

 • Třetí symposium - pátek 17. listopadu 2023
  “Transgenerační přenos traumatu a zotavení z traumatu” (zobrazit videozáznamy)

 • Čtvrté symposium - pátek 23. února 2024
  “Tragédie dětství v době války” (zobrazit videozáznamy)

Svět, ve kterém dnes žijeme, čelí obrovským změnám. Velké události, jako je Putinova invaze na Ukrajinu, globální pandemie a klimatický kolaps, vedou k sociální devastaci, vysídlování a uprchlické krizi. Existenční výzvy, které se projevují v dnešní společenské realitě, nás staví před dilemata zpochybňující naše zavedené  principy a etické normy.  Pro nás jako psychoterapeuty je důležité, abychom se hlouběji zamysleli nad výzvami v této nové době, stejně jako nad výzvami poválečné budoucnosti Ukrajiny.  Je nezbytné zkoumat naše myšlenky a diskutovat o nich s kolegy z jiných evropských zemí a naše symposia k tomu dávají příležitost.

 

 


Patricia Hunt FRSA, předsedkyně Aliance

Board members.png

ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA

Patricia Hunt_edited_edited.jpg

Předsedkyně Aliance

Patricia Hunt FRSA

Patricia Hunt je předsedkyní Aliance ukrajinských a evropských psychoterapeutů a předsedá symposiím. Je bývalou předsedkyní Evropské asociace pro psychoterapii. V roce 2022 jí byl udělen titul Fellow of the Royal Society for the Arts (FRSA) jako uznání její práce ve funkci předsedkyně EAP a ve zdravotnickém a univerzitním sektoru ve Spojeném království. Je členkou představenstva Světové rady pro psychoterapii. Bývalá vedoucí katedry na Nottinghamské univerzitě ve Velké Británii založila novou katedru psychoterapie v čínském Ningbo v mezinárodním kampusu Nottinghamské univerzity. Bývalá místopředsedkyně britské Rady pro psychoterapii. Patricia je psychoterapeutka, konzultantka a poradkyně.

irena bezić_edited.jpg

Předsedkyně EAP

Irena Bezić

Irena Bezić, Gestalt psychoterapeutka a supervizorka s licencí EAGT, se soukromou praxí v Záhřebu v Chorvatsku. Od roku 1996 vedoucí vzdělávacího výcviku v Gestalt-psychoterapii pro IGW-Chorvatsko. Mám doktorát z klinické psychologie a doktorát ze sociální politiky/sociální práce. Od roku 2005 jsem delegátkou za Chorvatsko v EAP, později předsedkyní výboru pro etické poradenství a národního zastřešujícího výboru - jsem současnou prezidentkou EAP. Během let jsem bojovala za zákon za psychoterapii v Chorvatsku, a to až do roku 2018, kdy byl tento zákon ustanoven. Od roku 1991 do roku 2001 jsem pracovala s lidmi traumatizovanými válkou, a to v Chorvatsku, Bosně a Kosovu v různých rolích - jako národní programový pracovník UNICEF pro psychosociální rehabilitaci, školitel a supervizor v psychosociálních projektech a psychoterapeut pro různé oběti války. Čas od času vyučuji na Záhřebské univerzitě v několika postgraduálních specializačních programech - Týmová supervize (o studiu sociální práce); Úvod do Gestalt terapie (studium psychoterapie na lékařské fakultě) a Psychoonkologie (katedra psychologie, filozofická fakulta).

Tom Warnecke_edited.jpg

Generální tajemník EAP

Tom Warnecke

Tom Warnecke je generálním tajemníkem EAP. Má psychoterapeutickou a supervizní praxi v Londýně, pracoval v statutárních službách péče o duševního zdraví, jako pedagog různých diplomových kurzů psychoterapie a supervize v Evropě a vyvinul vztahově-somatický přístup k hraničnímu traumatu. Jeho práce je založena na psychofyziologických a psychodynamických perspektivách. V publikační činnosti spolupracoval na knihách i časopisech a je autorem knihy "Psychika v moderním světě - psychoterapie a společnost" (Karnac 2015).

Roman Kechur_edited.jpg

Zástupce UUAP

Roman Kechur

Doktor medicíny, Ph.d., vedoucí katedry psychologie a psychoterapie Ukrajinské katolické univerzity, psychiatr, psychoanalytik, pedagogický terapeut a supervizor Ukrajinské unie psychoterapeutů a Evropské konfederace psychoanalytických psychoterapií, předseda Rady pro vzdělávání a sekretariátu Ukrajinské unie psychoterapeutů. Prezident Ukrajinské konfederace psychoanalytických psychoterapií, předseda správní rady Ukrajinské psychoterapeutické univerzity.

Jirka Drahota_edited.jpg

Zástupce NAO v České republice

Jirka Drahota

Jirka Drahota - předseda České asociace pro psychoterapii. Ředitel Psychoterapeutického institutu - Gestaltstream. Ředitel Centra pro děti s kombinovaným postižením.

Martin Vitkus_edited.jpg

Technický manažer

Martin Vitkus

Martin Vitkus je redaktor, organizátor virtuálních akcí, webový vývojář a novinář z litevského Vilniusu. V současné době Martin Vitkus organizuje a dohlíží na technickou část online vzdělávacích akcí pro odborníky v oblasti duševního zdraví. Je držitelem bakalářského titulu v oboru žurnalistika. Pracoval jako reportér v různých litevských tištěných i internetových novinách a časopisech. Mezi jeho hlavní novinářské zájmy patří etické standardy médií, online média a HoReCa. Byl šéfredaktorem odborného časopisu "Psichiatrijos žinios" ("Psychiatrické znalosti"). Je redaktorem internetového časopisu "The Nordic Psychiatrist".

Oleksandr Myronenko_edited_edited.jpg

Zástupce UUAP

Alexander Mironenko

V Ukrajinské zastřešující asociaci psychoterapeutů mám dobré zkušenosti s dosahováním vzájemné shody a spolupráce různých modalit psychoterapie a s organizováním společných projektů. Aktuálně pracuji s vojáky a civilními osobami v jejich těžkých životních a existenčních situacích. Do pracovní skupiny EAP a UUAP mě přivedl záměr lépe vyjádřit postavení ukrajinských psychoterapeutů nikoli jako obětí totální války, ale jako společenství, které si navzdory všem těžkostem udržuje vysoké etické a vědecké standardy psychoterapie. Díky dobré znalosti jazyků mi připadá důležitá role komunikátora.

Eugenijus Laurinaitis_edited.jpg

Zástupce EAP

Eugenijus Laurinaitis

Prof. Eugenijus Laurinaitis, MD, PhD, psychiatr, psychodynamický psychoterapeut od roku 1977, skupinový analytik od roku 1995, člen představenstva EAP od roku 1992, předseda výboru pro členskou základnu EAP 2001-2013, prezident EAP 2013-2015, generální tajemník EAP 2017-2023. Zakladatel a lektor kurzu psychodynamické psychoterapie na Vilniuské univerzitě v letech 1992-2022, lektor a supervizor výcvikového kurzu skupinové analýzy na Vilniuské univerzitě od roku 2001 do současnosti. Výuka psychodynamické psychoterapie a skupinové analýzy na mezinárodní úrovni (Lotyšsko, Estonsko, Polsko).

anastasia sklyaruk_edited.jpg

Zástupce UUAP

Anastasiia Sklyaruk

Anastasiia Sklyaruk, doktorka psychologických věd (PhD. v oboru psychologie), profesorka katedry praktické psychologie na Záporožské klasické soukromé univerzitě, registrovaná psychoterapeutka Ukrajinské unie psychoterapeutů, psychoterapeutka-vzdělavatelka sekce psychodramatu. V roce 2007 jsem obhájila magisterskou práci na téma "Sociální pohoda jako faktor politického chování osobnosti". V roce 2018 jsem obhájila doktorskou práci na téma "Psychologie socializace osobnosti v problémové rodině". Mám více než 50 odborných publikací a vydanou monografii "Problémová rodina jako prostředí pro socializaci dítěte". Mám více než 20 let psychoterapeutické praxe.

Larisa Didkovska_edited_edited.jpg

Zástupce UUAP

Larysa Didkovska

Ph.D. Larysa Didkovska, psycholožka, gestalt terapeutka, pedagožka a supervizorka. Členka Ukrajinské zastřešující asociace pro psychoterapii, vedoucí sekce Gestalt-terapie UUAP, prezidentka Ukrajinské asociace gestalt-terapie (od roku 2006), docentka na Katedře psychologie Národní univerzity Ivana Franka v ukrajinském Lvově (od roku 2010), děkanka Filozofické fakulty Ukrajinské svobodné univerzity (Mnichov, Německo) (od roku 2019), členka EAP (od roku 2001), OAMHP(od roku 2007), EAGT (od roku 2018) členka výboru HR & SR.

Shmulina_foto1_edited.jpg

Mediální konzultant a novinář

Viktoriia Shmulina

Viktoriia Shmulina, mediální konzultantka, novinářka, výzkumná pracovnice. Viktoriia má 20 let zkušeností v oblasti žurnalistiky a PR. Pracovala pro národní i mezinárodní média. Byla šéfredaktorkou regionálních a celoukrajinských internetových portálů. Autorka sbírky esejů o ikonických osobnostech regionu. Vypracovala a realizovala komunikační strategie během voleb na různých úrovních na Ukrajině. Jako dobrovolník spolupracovala s ukrajinskými nevládními organizacemi, které se zabývají otázkami rovnosti žen a mužů, ochrany lidských práv a přístupu k informacím. Je absolventkou magisterského studia žurnalistiky a magisterského studia filologie. Mezi její výzkumné zájmy patří konfliktologie, informační válka, psychologický dopad médií a propaganda. Vede školení o boji proti informačnímu ovlivňování a kontrapropagandě.

24-06-14 CZ social final.png
bottom of page